องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160
 
องคืการบริหารส่วนตำบลด่าน

 

 

 

 
องคืการบริหารส่วนตำบลเมืองคง
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
กิจกรรมเด่น องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง องคืการบริหารส่วนตำบลเมืองคง
แผนที่ องคืการบริหารส่วนตำบลด่าน
กระดานสนทนา องคืการบริหารส่วนตำบลด่าน
 
 
พบ นายก อบต.ด่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
นายบุญศรี อาจหาญ
นายก อบต. ด่าน
ข้อมูล อบต. ด่าน
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
การท่องเที่ยว  
แผนที่
 
โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
เกี่ยวกับ อบต.
แผนการดำเนินงาน อบต.
แผนพัฒนา 3 ปี
งบประมาณรายจ่าย
กรอบอัตรากำลัง 3 ปี
รายงานทางการเงิน
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
 
สินค้าเด่น-อาชีพ
ผลิตภัณฑ์จากกก-ผือ
ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ
ประเพณี-วัฒนธรรม
พระธาตุสีดา
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ปัญหาในพื้นที่
ปัญหา/ความต้องการ
 

คู่มือบริการประชาชน
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีป้าย
อากรฆ่าสัตว
ปรับลดขั้นตอน
 
ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
ประกาศและระเบียบ

เมนูประจำเว็บ
จังหวัดศรีสะเกษ
อบจ.ศรีสะเกษ
สำนักงานเกษตรจังหวัด
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ตำรวจภูธรศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
หอการค้าจังหวัด
สำนักงานประมงจังหวัด
สำนักงานคลังจังหวัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โรงพยาบาลราษีไศล

สภ.ราษีไศล
กศน.ราษีไศล
โรงเรียนราษีไศล
เทศบาลตำบลเมืองคง
อื่น ๆ........
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ .... เน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรรมำภิบาล ประสานการเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน..


ที่
เรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

10 ก.ย. 2555
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ..  


ข่าวงานราชการ.......  

ตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
ตราสัญลักษณ์ อบต.ด่าน
ศูนย์รวมเว็บลิ้งค์
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ
สำนักงบประมาณ
สหกรณ์ออมทรัพย์
สมาพันธ์ปลัดแห่งประเทศไทย
สำนักงาน ก.ถ.
ท้องถิ่นดอทคอม
กรมบัญชีกลาง
ราคาสินค้ากลาง
หนังสือพิมไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพืไทยโพสต์
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

เว็บโทรทัศน์


เว็บวาไรตี้
SANOOK.COM
KAPOOK.COM
HOTMAIL.COM
THAIMAIL.COM
 
 
 
 
 

 
 
กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
 
  เข้าสู่เว็บบอร์ด อบต.ด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  
 
 
 

ข่าวเด่นวันนี้.......